Deklarace žadatele o členství

Žadatel o členství v zájmovém sdružení právnických osob „IT People – Technologická platforma IT pro vzdělávání a udržitelnost“ (dále jen „Platforma IT People“), IČO 01915843 si přečetl Vizi, Misi a předmět činnosti Platformy IT People.

Žadatel deklaruje, že podporuje Vizi Platformy IT People.

  • Vize Platformy IT People dle názoru Žadatele vhodným způsobem reaguje na předpokládaný vývoj národního hospodářství, příchod nových informačních a telekomunikačních technologií, potřeby českého průmyslu, obchodu, vzdělávacích organizací a výzkumných organizací v horizontu 10-15 let
  • Vize Platformy IT People dle názoru Žadatele je v souladu s potřebami jeho organizaci v oblasti vzdělávání a zároveň vhodným způsobem podporuje rozvoj informačních technologií pro vzdělávání
  • Vize Platformy IT People dle názoru Žadatele je v souladu s jak potřebami organizací zabývajícími se udržitelností a ochranou planety, tak zachovává prostor pro konkurenceschopnost českého průmyslu a obchodu
  • Témata uvedená ve Vizi Platformy IT People považuje Žadatel za potřebná pro dlouhodobý rozvoj ekonomiky založené na znalostech a za potřebná pro udržitelný růst, udržitelný rozvoj společnosti a ochranu planety
  • Žádné z témat uvedených ve Vizi Platformy IT People není v rozporu se směřováním a s potřebami organizace Žadatele
  • Minimálně část z témat uvedených ve Vizi Platformy IT People je v souladu se směřováním a potřebami organizace Žadatele

Žadatel deklaruje, že podporuje Misi a předmět činnosti Platformy IT People a má zájem využívat výsledky její činnosti pro rozvoj vlastní společnosti.

Žadatel deklaruje, že má zájem v rámci účasti v Platformě IT People aktivně napomáhat k rozvoji celého oboru v oblastech, na které se platforma zaměřuje.

Žadatel deklaruje, že bude ve vlastní organizaci aktivně zavádět IT technologie pro vzdělávání a udržitelnost.

Přejít nahoru