Technologická platforma IT People

Naším cílem je koordinace aktivit pro podporu výzkumu, vývoje a rozvoje informačních technologií pro vzdělávání a udržitelnost

Školy

Členy Technologické platformy IT People je řada předních českých univerzit, kteří přispívají k výzkumné a vývojové činnosti platformy

Podniky

Mezi členy Technologické platformy IT People patří společnosti, které mají zájem o aplikaci poznatků vědy a výzkumu do praxe.

Výzkumné ústavy

Mezi členy Technologické platformy IT People patří výzkumné ústavy, jejichž zaměření pokrývá oblasti vzdělávání a udržitelnosti.

Jak se stát členem?

Zájmové sdružení právnických osob "IT People - Technologická platforma IT pro vzdělávání a udržitelnost" má otevřený charakter a přijímá nové žádosti o členství. Členy schvaluje valná hromada na žádost ředitele, předsedy nebo místopředsedy Platformy IT People.

Přejít nahoru