Vědecko-výzkumné projekty našich členů

komplexní řešení pro logistiku a nákup s prvky Průmyslu 4.0

Systémová prevence vzniku průmyslového odpadu

Vývoj ekonomicky rentabilního a technologicky pokročilého způsobu renovace techniky a vznik magazínu

Technologie pro moderní výuku v rámci revize RVP ZV

Projekt AIDIGI chce zvýšit míru automatizace pomocí aplikace umělé inteligence do e-commerce

Moderní technologie pro školství

Technologie pro ESG e-commerce logistiku a servis

Projekt Podpora rozvoje digitální gramotnosti

Přejít nahoru