Historie IT People a vznik platformy

1. Vznik občanského sdružení IT People

IT People občanské sdružení vzniklo v roce 2013 jako sdružení osob, které spolupracovalo se společností Mironet.cz při záchraně zaplavené IT techniky po povodních. Jednalo se o dobrovolnou činnost IT specialistů, kteří přišli na pomoc, aby zajistili vyčištění a zprovoznění vyplavené techniky, které bylo velké množství a firma ji již nebyla schopna kapacitně zajistit v rámci své charitativní činnosti. Zaplavená technika byla díky uplatnění pokročilých metod renovace, vyvinutých společností Mironet.cz již při povodních 2002 a 2010 z velké části zachráněna. Tehdy se podařilo zachránit více jak 80% zaplavené techniky, která by jinak skončila jako elektroodpad. Díky tomuto postupu tak byla zachráněna spoluobčanům a firmám technika v řádu milionů korun.
Po této jednorázové akci se aktivity sdružení rozhodnutím valné hromady zaměřily na podporu talentovaných žáků středních škol ke zvýšení jejich motivace pro studium technických škol. Zejména šlo o IT obory, veřejnou propagaci technických oborů a také jako sdružení pro podporu komunity vytvářející open-source software.

2. Nadační fond IT People a projekt Počítače dětem

Vedle sdružení vznikl v roce 2016 Nadační fond IT people, který se zaměřil na zajištění techniky pro žáky ze sociálně slabých poměrů, aby tito mohli studovat IT a další technické obory na středních a vysokých školách.
Při příchodu pandemie Covid-19 vznikl na jaře 2020 projekt Počítače dětem.
Tento projekt Nadačního fondu IT people vznikl s ohledem na pandemickou situaci a nutnost online výuky s cílem zajistit starší techniku od dárců dětem z potřebných rodin pro online výuku. Aktuálně se jedná o projekt s celonárodním pokrytím a 25 pobočkami, více jak 300 dobrovolníky a s mezinárodním ohlasem. Projekt zajišťuje starší IT techniku pro formální i neformální vzdělávání dětí nejen v rodinách, ale i základních školách, dětských domovech, nemocnicích, azylových domech, nízkoprahových zařízeních apod.

2.1. Hlavní cíle projektu Počítače dětem

Cíl vzdělávací. Zajištění rovného přístupu ke vzdělávání pro všechny žáky, bez ohledu na prostředí, ze kterého pocházejí.
Cíl sociální. Poskytnutí starší IT techniky od dárců dětem z potřebných rodin, které si tuto techniku nemohou pro své formální i neformální vzdělávání dovolit.
Cíl ekologické odpovědnosti a ochrany životního prostředí. Recyklace nebo upcyklace techniky s docílením maximální výtěžnosti a s cílem snižování množství elektroodpadu.

2.2. Hlavní činnosti projektu Počítače dětem, výsledky a přesah do VaV činnosti

Hlavní činnosti projektu Počítače dětem

  • Vyhledávání dárců techniky z řad jednotlivců, firem a organizací
  • Vyhledávání potřebných dětí a rodin, databáze, administrace
  • Komunikace s rodinami, školami, zřizovateli, státní správou
  • Zajištění svozových míst a dobrovolníků ve všech krajích ČR
  • Reinstalace, čištění a ekonomicky rentabilní upcyklace IT techniky
  • Servis, technická podpora, ekologická likvidace nepoužitelného elektroodpadu
  • Ekologicky ohleduplná distribuce techniky po ČR a do zahraničí

Od roku 2020 se v rámci projektu Počítače dětem podařilo zajistit pro děti ze sociálně slabých rodin více jak 10.000 počítačů v hodnotě přes 70 milionů Kč. Do projektu se zapojilo přes 350 dobrovolníků.
Projekt poskytuje cenná data, která jsou klíčová pro výzkum a vývoj v několika technických i humanitních oborech. Projekt Počítače dětem poskytl od roku 2020 v rámci procesu renovace a upcyklace IT techniky ojedinělou platformu pro vědecko-výzkumnou činnost. V situaci, kdy běžná oprava notebooku je často v ceně hodnoty staršího notebooku, tak taková oprava pro uživatele není rentabilní. Vývojem ojedinělých technologií se podařilo snížit cenu opravy IT techniky o 80%, a to znamenalo faktický průlom v oboru. Taková změna v nákladech má citelný chod celého projektu, zároveň významně způsobuje zamezení vzniku elektroodpadu. Díky transferu VaV činnosti do praxe se nyní daří v projektu zachránit každý třetí notebook nebo počítač, který by v minulosti skončil jako elektroodpad.

V projektu Počítače dětem se podařilo získat od dárců do konce roku 2022 celkem 9.872 počítačů, které prošly procesem renovace a upcyklace. Výtěžnost renovace a upcyklace z darovaných počítačů je 88 %, bez renovace a upcyklace by byla 56 %. Tyto podklady jsou z údajů informačního systému, kde jsou ukládána data o darovaných počítačích, renovačním a upcyklačním procesu a využitelnosti techniky. Předběžné výsledky projektu Počítače dětem z pohledu zachráněné techniky uvádí následující tabulka:

Celkem získáno IT techniky Vhodné pro pomoc s procesem Vhodné pro pomoc bez procesu Rozdíl
Počet 9 872 8 687 5 528 3 159
Část 100% 88% 56% 32%
CO2 (0,208 tun/ks) 2 053 1 807 1 150 657

Upcyklační proces v charitativním projektu Počítače dětem zabránil vypuštění 652 tun CO2 v porovnání se situací, že by firmy samy věnovaly potřebným bez upcyklace a zabránil vypuštění 1 807 tun CO2 pro případ, že by firmy počítače ekologicky zlikvidovaly.

Ve spolupráci se společností ASEKOL dále došlo k ekologické likvidaci té části techniky, kterou již nebylo možné pro projekt využít. K danému bylo využito moderních metod a postupů. Celkem bylo takto ekologicky zpracováno 6,375 tun vyřazené techniky, což přineslo následující dopady na ochranu planety (certifikované údaje společností Asekol).

2021 2022 Celkem
ušetřená elektrická energie (MWh) 57 67,61 124,61
ušetřené primární suroviny (tuny) 1,5 2,47 3,97
úspora ropy (litry) 3 812,25 5 045,55 8 857,8
úspora vody (m3) 283,08 372,99 656,07
SO2 ekv. snížení okyselování prostředí (kg) 227,93 262,14 490,07
CO2 snížení tvroby skleníkových plynů (tuny) 14,15 13,46 27,61

Na projekt Počítače dětem navázal v roce 2021 stále probíhající společný vědecko-výzkumný projekt Mironet, Mr. Cloud a Univerzity Karlovy EDUBO, který se zabývá vývojem technologií pro moderní výuku, vývojem technologií pro rozvoj digitálních kompetencí a vývojem technologií pro ekologickou renovaci a upcyklaci IT techniky. Ten vychází z výsledků vývoje v rámci VaV projektu CIRKULA a projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti.

Na tyto probíhající nebo již zakončené VaV projekty navazují od roku 2023 další dva rozsáhlé VaV projekty se zapojením dalších partnerů platformy z řad podniků i výzkumných organizací.

3. Podpora projektu ze strany významných osobností a institucí

Projekt IT People aktivně podporují osobnosti v oblasti školství, politiky, kultury a společenského života. Projekt IT People získal také partnery z řad státních institucí, neziskových organizací, nadací, firem a médií.
Aktuální přehled těchto osobností a partnerů je uvedena na www.pocitacedetem.cz/podporuji-nas

Nejvýznamnější podporovatelé – ambasadoři a partneři IT People
Osobnosti školství
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D., Náměstek pro řízení sekce operačních programů (MŠMT)
Mgr. Petr Gazdík, exministr školství mládeže a tělovýchovy České republiky
Mgr. Kateřina Valachová, PhD, exministryně školství mládeže a tělovýchovy České republiky
Mgr. Klára Laurenčíková, předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání

Politické osobnosti
RNDr. Miloš Vystrčil, předseda Senátu Parlamentu České republiky
JUDr. Alena Schillerová, PhD, exministryně financí České republiky
Miroslava Němcová, senátorka Parlamentu České republiky
MUDr. Zdeněk Hřib, exprimátor hlavního města Prahy

4. Vznik Platformy IT People

IT people spolek se rozhodnutím valné hromady přejmenoval v prosinci 2022 na „IT People – Technologická platforma IT pro vzdělávání a udržitelnost“ nebo též zkráceně se bude prezentovat pod názvem „Platforma IT People“.

Valná hromada rozhodla o novém směřování, kdy stanovila, že souhrnný hlavní cíl Platformy IT People je „podpora aplikovaného výzkumu jako nástroje zavádění pokročilých informačních technologií pro průmyslovou modernizaci, rozvoj ekonomiky založené na znalostech a udržitelnosti“, kdy daný souhrnný cíl rozpracuje ve své strategické výzkumné agendě (SVA Platformy IT People).

Zároveň valná hromada přijala novou vizi, misi a předmět činnosti Platformy IT People a rozhodla o způsobu přijímání nových členů jako výhradně právnických osob. Fyzické osoby, podporovatelé IT People a projektu Počítače dětem, pak budou míst statut „ambasador Počítače dětem“ nebo „ambasador IT People“. Vedle Platformy IT People IČO 01915843 nadále bude působit Nadační fond IT People IČO 01873130 s tím, že obě společnosti spolu budou úzce spolupracovat a podporovat se navzájem.

Právnické osoby, které výrazně napomohly Nadačnímu fondu IT People a projektu Počítače dětem, v roce 2023 získaly celou řadu výhod v rámci Platformy IT People. Příkladně zdarma přístupy na semináře, panelové diskuse, odborné dokumenty, možnost oslovení studentů na partnerských vysokých školách s nabídkou možného zaměstnání nebo zprostředkování možné VaV spolupráce a účasti na společných vědecko-výzkumných projektech.

5. Aktivity v zahraničí, spolupráce s agenturou Czechtrade a s Parlamentem ČR

Platforma IT People spolu s jejími členy naplňuje svoji vizi v oblasti šíření prestiže a dobrého jména České republiky v zahraničí.
Na konci roku 2022 na konci předsednictví České republiky Evropské unii společnost Mironet.cz jako první zareagovala na výzvu Evropské komise Laptops for Ukraine a věnovala ve spolupráci s vládní agenturou CzechTrade první dodávku počítačů pro podporu vzdělávání na Ukrajině . Platforma IT People spolu s Nadačním fondem IT People zajistila renovaci a upcyklaci těchto počítačů tak, aby byly okamžitě použitelné pro výuku dětí, za což od Ukrajinských úřadů obdržela děkovný dopis.
V březnu 2023 byla zajištěna další humanitární pomoc, tentokrát pro Filipíny. Tuto mezinárodní misi spojenou s cestou vládních představitelů a českých podnikatelů byla zajištěna s agenturou CzechTrade a Parlamentem ČR. Slavnostního předávání přímo na Filipínách se účastnili zástupci školy Talahid Elementary School a za Českou republiku místopředseda Poslanecké sněmovny ČR, pan Ing. Jan Skopeček, Ph.d. a paní poslankyně Romana Fischerová, která celou aktivitu organizovala.

6. Celoevropské renovační centrum

Platforma IT People a její členové chtějí využít pozice světového leadera v oblasti pokročilé renovace a upcyklace starší a vyřazené techniky. Proto budou usilovat o vybodování celoevropského renovačního centra v České republice, kde bude technika efektivně renovována a upcyklována za účelem prodloužení její životnosti. Součástí této renovační linky bude i část určená pro potřeby českých vzdělávacích institucí.
Toto renovační centrum má být navázáno přímo také na projekt Evropské komise Laptops for Ukrajine, kde Evropská komise plánuje získat z darů 200.000 mobilních zařízení (převážně notebooků) pro pomoc Ukrajině. S tímto plánem byl na konci roku 2022 seznámen náměstek pro EU fondy na Ministerstvu průmyslu a obchodu Marian Piecha, který na osobní schůzce projekt ocenil a veřejně tyto projekty cirkulární ekonomiky aktivně v rozhovorech podporuje

Přejít nahoru