Nadační fond it people

Naším hlavním cílem je rozvoj, propagace, podpora a výchova lidí s profesním zaměřením na technické obory.

Naše projekty

Počítače dětem

Pomáháme rodinám v těžké životní situaci – zajišťujeme dětem starší IT techniku a její servis pro jejich formální i neformální vzdělávání.

Rozvoj talentovaných dětí

Podporujeme talentované děti ze sociálně slabých rodin v jejich touze studovat technické obory. Zajišťujeme jim techniku a stipendijní program.

Partnerské projekty

Edubo

Cílem projektu EDUBO je nalézt nejvhodnější technické řešení pro bezpečnou a moderní prezenční i distanční online výuku s využitím  cloudových technologií.

Cirkula

Vývoj ekonomicky rentabilního a technologicky pokročilého způsobu renovace a výroby techniky z vyřazených výrobků.

Miss ČR

Miss ČR nám pomáhá s propagací na sociálních sitích, kdy nám získává dárce techniky a dívky sami jezdí do sociálně slabých rodin, kde se starají o nastartování jejich budoucí kariéry

Projekty
0
Rodin zapojených do projektů
0
Dobrovolníků v ČR
0

Aktivity

IT tábor

Pravidelně pořádáme, ve spolupráci se společností Mironet, IT tábor, který dětem ukáže, že počítač je skvělý kamarád, ale je třeba se k němu chovat rozumně. Od roku 2013 pořádáme pravidelné turnusy plné zábavy, techniky a přírody.

Technická podpora školám

V rámci projektu Počítače dětem pomáháme se začleňováním ukrajinských dětí do českého vzdělávání. Školám darujeme IT techniku pro vybavení učeben i adaptačních skupin pro ukrajinské studenty.

Partneři

Přejít nahoru