Podmínky pro žadatele o členství

Žadatel si před podáním žádosti o členství v klastru „IT People technologická platforma “ (dále jen „Platforma IT People“), IČO 01915843 si přečetl Vizi, Misi a předmět činnosti Platformy IT People (dále jen „Vize Platformy IT People“) a Stanovy Platformy IT People

Žadatel podáním žádosti deklaruje, že: 

 • žádné z témat uvedených ve Vizi Platformy IT People není v rozporu se směřováním a s potřebami organizace Žadatele
 • minimálně část z témat uvedených ve Vizi Platformy IT People je v souladu se směřováním a potřebami organizace Žadatele
 • podporuje Vizi Platformy IT People 
 • má zájem využívat výsledky činnosti Platformy IT People pro rozvoj vlastní společnosti. 
 • má zájem v rámci účasti v Platformě IT People aktivně napomáhat k rozvoji celého oboru v alespoň v některé z oblastí, na které se platforma zaměřuje.
 • akceptuje skutečnost, že v případě, že přestane podmínky pro členství naplňovat, bude vyloučen řídícím orgánem bez náhrady. (Žadatel se může odvolat k valné hromadě, kdy svojí žádost o zrušení členství zašle předsedovi Platformy IT People.)

Žadatel podáním žádosti potvrzuje, že naplňuje níže uvedené podmínky pro členství v Platformě IT People:

 • je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, má přidělené české IČO a je oprávněna k podnikání v české republice
 • jedná se o společnost, která v České republice řádně platí daně a není v likvidaci
 • Je připraven zapojit se do alespoň jednoho z projektů klastru, který souvisí se zvýšením intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou

Žadatel podáním žádosti potvrzuje, že je jednou z následujících typů společností:

 • je organizací pro výzkum a šíření znalostí
 • je vzdělávací organizace, jejíchž zaměření souvisí s informačními technologiemi
 • působí na trhu e-commerce jako český e-shop
 • působí na trhu e-commerce jako dodavatel technologického řešení nebo služby pro české e-shopy
 • jedná se o neziskovou nebo vzdělávací organizaci, která se zaměřuje zejména na témata vzdělávání a udržitelnosti ve spojení s informačními technologiemi
Přejít nahoru