Jak se stát členem?

Zájmové sdružení právnických osob „IT People – Technologická platforma IT pro vzdělávání a udržitelnost“ (dále jen „Platforma IT People“) má otevřený charakter a přijímá žádosti za nového řádného člena Platformy IT People písemně, k rukám předsedy představenstva, valné hromady nebo ředitele Platformy IT People.

Řádným členem Platformy IT People se po schválení představenstvem stává ten žadatel, který podepsal Žádost a Deklaraci oprávněným statutárním zástupcem. O přijetí nového řádného člena rozhoduje představenstvo Platformy IT People na základě návrhu předsedy (místopředsedy), ředitele nebo výkonného výboru, a to na svém nejbližším zasedání po doručení žádosti. Žádost je schválena v případě nadpoloviční většiny hlasů Řídících členů.

Členové (řádní a dočasní) mají ČLENSTVÍ ZDARMA. Všichni členové mají plnohodnotný přístup k výměně informací v rámci Platformy IT People, odborným článkům, konferencím a seminářům.

Řídící a platící členové hradí členský příspěvek 10.000 Kč ročně. Navíc mají právo předkládat požadavky a udělovat úkoly předsednictvu, předsedovi a řediteli Platformy IT People a v rámci porad se podílet na směřování Platformy IT People.

Ředitel je oprávněn žadateli do doby přijetí řádného člena udělit statut dočasného člena. Žádost o přijetí dočasného člena se provádí na základě vyplněné žádosti přes elektronický formulář.

Do spuštění elektronického formuláře žadatel zasílá žádost spolu s deklarací žadatele o členství na email: info@itpeoplecz.cz.

Přejít nahoru