Technologická platforma pro vzdělávání a udržitelnost

Vědecko-výzkumné projekty našich členů

Komplexní řešení pro logistiku a nákup s prvky Průmyslu 4.0
Systémová prevence vzniku průmyslového odpadu
Vývoj ekonomicky rentabilního a technologicky pokročilého způsobu renovace techniky a vznik magazínu
Technologie pro moderní výuku v rámci revize RVP ZV
Projekt AIDIGI chce zvýšit míru automatizace pomocí aplikace umělé inteligence do e-commerce
Moderní technologie pro školství
Technologie pro ESG e-commerce logistiku a servis
Projekt Podpora rozvoje digitální gramotnosti

CIT

Centrum infrastrukturních technologií pro zajištění výuky