RECYK

Systémová prevence vzniku průmyslového odpadu

RECYK je systém efektivnějšího zpracování recyklovatelného odpadu propojený se systémem spolupráce zpracovatelů odpadů se společnostmi zejména v oblasti B2B a B2C e-commerce

Vizí systému RECYK, který bude vyvinut do roku 2022, je vytvořit unikátní řešení pro zamezení tvorby a efektivnější zpracování recyklovatelného zejména průmyslového odpadu.

Systém RECYK povede k reálnému snížení tvorby odpadů, a to zejména recyklací materiálů sloužících jako obalový materiál u B2B a B2C e-commerce společností. Dalším výstupem vývoje daného systému bude systémové řešení založené na výměně dat mezi tvůrci a zpracovateli odpadu a zaváděním automatizace a optimalizace nakládání s odpady jak na straně průmyslových tvůrců odpadu, tak na straně zpracovatelů odpadu.

Funkce

Efektivní Svoz a třídění odpadu

Technologie pro zvýšení efektivity svozu a třídění recyklovatelného odpadu a tím snížení nákladů na recyklaci výrobků

Automatizace komunikace

Stanovení komunikačních rozhraní, automatická komunikace a výměna dat v systémech tvůrců a zpracovatelů odpadu

Vyšší výkupní ceny tříděného odpadu

Online získávání cen ze systémů jednotlivých odběratelů a jejich porovnávání s cenami na burzách druhotných surovin

Zvýšení efektivity recyklace odpadu

Optimalizace příjmu odpadu na sklad a technické řešení kontroly kvality odpadu pro dosažení lépe zpracovatelného odpadu pro konečnou recyklaci

Best practices při recyklaci odpadu

Systém pro vzorová využití specifické části plně recyklovatelného odpadu při výrobě – cirkulární ekonomika, omezení plýtvání a ochrana přírodních zdrojů

Snižování spotřeby materiálu

Nástroje pro snížení množství odpadu při výrobě, využití části druhotných surovin při balení výrobků, dodávky druhotných surovin pro jejich opětovné využití ve výrobě

Přejít nahoru