EDUZA

Moderní technologie pro školství

Projekt EDUZA se zaměřuje na vývoj moderních technologií pro školství, které reagují na příchod změn v rámcových vzdělávacích programech (malá a velká změna RVP) a také z části na změny, které související s příchodem požadavků na udržitelnost podnikání a udržitelného chodu institucí (Green deal a ESG).

Projekt EDUZA navazuje na projekt EDUBO, ve kterém se společnosti Mironet a Mr. Cloud zaměřily na pro ně nový trh škol. Stále probíhající projekt EDUBO – Edukační platforma pro bezpečnou on-line výuku vznikl v době covid-19 a zaměřil se na vytvoření uceleného systému složeného z hardware a software.

Přejít nahoru