DIGIGRAM

Projekt Podpora rozvoje digitální gramotnosti

Projekt Podpora rozvoje digitální gramotnosti (zkráceně Digitální gramotnost) se zaměřuje na vybudování didaktické a metodické podpory začínajícím i stávajícím učitelům z praxe pro vhodné a přirozené začleňování vzdělávacích aktivit do výuky zaměřených na rozvoj digitální gramotnosti.

Do projektu je zapojeno 9 pedagogických fakult (Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Ostravská univerzita, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí, Jihočeská univerzita, Západočeská univerzita, Univerzita v Olomouci, Technická univerzita Liberec, Univerzita Hradec Králové) a Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).

V projektu vznikly vzorové vzdělávací materiály, které byly následně ověřovány na vybraných školách, upraveny a nakonec uveřejněny. Jedná se o modelové aktivity s pomůckami a metodikami pro rozvoj digitální pre-gramotnosti, resp. vhodných oblastí digitální gramotnosti zaměřené na rozvoj různých digitálních kompetencí a určené pro různé všeobecně vzdělávací obory.

Vedle DVZ vznikla řada didakticky zaměřených kurzů pro stávající učitele z praxe s cílem představit jim možnosti rozvoje digitální gramotnosti v různých vzdělávacích oborech a pomoci jim tuto problematiku začlenit do jejich stávající výuky.

Přejít nahoru