CIRKULA

Vývoj ekonomicky rentabilního a technologicky pokročilého způsobu renovace techniky a vznik magazínu

Projekt Cirkula byl původně výzkumný a vývojový projekt, který probíhal v letech 1998-2021, a znamenal komplexní řešení problematiky pokročilé renovace techniky. Cílem projektu bylo využítí moderních a zcela unikátních technologií, které povedou ke snížení nákladů oprav a recyklování vyřazené, nepoužívané, poškozené nebo i nefunkční elektroniky a budou dosahovat podstatně lepších parametrů než technologie a postupy aktuálně v praxi využívané.

Od roku 2023 se na doméně Cirkula bude spouště oborový magazín zaměřený na udržitelnost, ekologii a upcyklaci.

Přejít nahoru