AIDIGI

Projekt AIDIGI chce zvýšit míru automatizace pomocí aplikace umělé inteligence do e-commerce

Hlavní myšlenkou projektu AIDIGI je zvýšení míry automatizace pomocí aplikace umělé inteligence do procesů v rámci e-commerce sféry. Projekt AIDIGI by tedy měl vést ke zvýšení efektivity lidské práce, redukci rutinních úkonů a využití rozšířené reality pro aplikaci v rámci e-commerce.

Zvyšování míry automatizace a odstranění rutinních úkonů nelze dosáhnout bez softwarového řešení nové generace založeného na strojovém učení a na algoritmech umělé inteligence, proto převážná část výzkumu a vývoje realizovaného v rámci projektu bude zaměřena právě na zkoumání a aplikaci těchto přístupů. 

Vyvinutý software pak bude využit i v zařízeních, která budou vyvíjena v druhé části projektu AIDIGI, kdy dojde k vytvoření funkčních vzorků zařízení (vývoji hardware), které využijí vyvinutý software na prodejnách, ve skladech a v restauracích na specifické úkony (např. pro zlepšení orientace obsluhy na skladě nebo zákazníků v provozovnách klientů či pro snížení neproduktivní komunikace mezi zákazníkem a obsluhou)

Přejít nahoru