EDUBO

Technologie pro moderní výuku v rámci revize RVP ZV

Výzkumný projekt EDUBO (EDUkační platforma pro Bezpečnou On-line výuku) navazuje svojí náplní na úspěšnou spolupráci společností Mironet, Mr. Cloud a Univerzity Karlovy v rámci charitativního projektu Počítače dětem, a dále na VaV projekty CIRKULA a Podpora rozvoje digitální gramotnosti.

Cílem projektu EDUBO je nalézt nejvhodnější technické řešení pro bezpečnou a moderní prezenční i distanční on-line výuku s napojením na moderní cloudový systém pro sdílení a snadnou dostupnost nejlepších učebních postupů a učební látky. Celkové vyvíjené řešení se bude skládat z několika na sebe navazujících částí a bude kombinací software, hardware a renovační linky.

Stěžejním finálním výstupem projektu je software, který bude poskytnut školám zdarma. Pro potřeby učitelů, rodičů a žáků bude vyvinuta bezpečná, ergonomicky přívětivá a snadno pochopitelná platforma pro přípravu a realizaci výuky, která bude funkční i na stávajícím technickém vybavení škol a umožní bezpečné využití stávajícího technického vybavení žáků (BYOD).

EDUBO počítá s využitím i starší techniky, aby bylo jednak možné využít stávající vybavení škol a žáků. Zároveň aby bylo možné do rozvoje digitálních kompetencí žáků zapojit i žáky ze sociálně slabých rodin, projekt podpoří vývoj postupů efektivní renovace a recyklace vyřazené techniky, kterou na charitativní účely věnovali dárci z řad jednotlivců i organizací. Vyvíjené řešení tak zajistí celý soubor technologií pro udržitelnost, snižování míry odpadu a zároveň rovný přístup k modernímu vzdělávání 21. století.

Výzkumný projekt je otevřený a nabízí spolupráci zřizovatelům základních a středních škol a pedagogům a ICT koordinátorům na základních a středních školách, neziskovému sektoru i podporovatelům moderního vzdělávání i filantropům podporujícím moderní vzdělávání.

Přejít nahoru