Dovedný marketingový trik nebo možná budoucnost prodeje spotřební elektroniky? – Amazon dovedně kombinuje obojí se svými automaty na čtečky a jejich příslušenství.

Dovedný marketingový trik nebo možná budoucnost prodeje spotřební elektroniky? – Amazon dovedně kombinuje obojí se svými automaty na čtečky a jejich příslušenství.

Společnost Amazon nesměle expanduje do vod maloobchodního prodeje pomocí plně automatizovaných pomocníků. Automaty nejenom ukazují možnou budoucnost interakce se zákazníkem, ale také plní patřičnou marketingovou funkci a upozorňují na společnost více, než by tak udělala přehnaná prezentace na veletrhu.

Představte si, že vás čeká 15-ti hodinový let a všechna knihkupectví na letišti jsou zavřená. Možným řešením by se zdal být e-reader, neobtěžující svými rozměry a možností doplnit knihovničku kdekoliv v dosahu připojení Wi-Fi. Podobně zjevně uvažovali i marketingoví hlavouni ze společnosti Amazon, která je pověstná svojí zálibou v automatizaci snad úplně všeho. 

Ačkoliv je celá akce míněna jako dobře promyšlená marketingová kampaň, může všímavému čtenáři dobře naznačit, jak může vypadat obchod s elektronikou v horizontu příštích dvaceti let. Ačkoliv se u tohoto druhu prodeje nejedná o absolutní premiéru, hlavní zájem vzbuzuje snaha mamutího on-line prodejce expandovat do říše maloobchodu a to bez nutnosti se obrátit na třetí stranu jako jsou licencovaní prodejci apod. 

Na první „vending machines“ mohli zákazníci narazit už během podzimu a to v rámci pop-up stánků v amerických nákupních centrech, kde si mimo jiné mohli zájemci vyzkoušet chování e-ink displeje v různém simulovaném osvětlení, případně porovnat rozměry přístroje s různými kusy tištěné literatury (převážně spadající do kategorie „bichle“). 

Nevíte, co znamená „pop-up“ v kontextu fyzického prodeje? Podobně jako se v prohlížecí znenadání objevují pop-up okna, stejně tak se v rámci marketingové kampaně mohou objevovat i stánky se zbožím, případě samotné automaty. Chvíli plní svůj účel a pak zase zmizí. Krásnou ukázkou tohoto principu je načasování zmiňovaných aktivit Amazonu. Kindle prodejní přístroje se tak například objevily na Los Angeleském letišti v období veletrhu CES, kde také způsobily největší poprask. 

Je toto opravdu podoba fyzického prodeje příštího století? Budou mít asistenti prodeje co žrát? Má fyzický prodej bez erudované rady vyškoleného odborníka smysl? To vše se asi teprve ukáže.